Urean

Vloeibare meststoffen;

Het gebruikt van vloeibare meststoffen is een afweging tussen arbeid, efficiëntie, precisie, kostprijs en milieu. Een belangrijk voordeel van het verspuiten van meststoffen is dat doseringen nauwkeurig aan het gewas kunnen worden toegediend. Verliezen aan perceelsranden zijn minimaal en overlap op gerende percelen is eenvoudig te voorkomen met moderne spuittechniek. De adviesgift kan hierdoor nauwkeurig aan het gewas worden toegediend. Een tweede argument om te kiezen voor vloeibare meststoffen is dat men zonder beperking ureum-, ammonium- en nitraatstikstof in elke verhouding kan combineren. Dit geeft de mogelijkheid sturing te geven aan de snelheid waarmee bijvoorbeeld stikstof beschikbaar is voor de plant en opgenomen wordt. Nitraat is bijvoorbeeld gemakkelijk opneembaar voor de plant, dit geeft snelle groei. Ureum- en ammoniumstikstof hebben een tragere werking, waardoor deze stikstofvormen over een langere groeiperiode vrijkomen.

Praktisch bekeken

Op incourante percelen is het simpelweg niet mogelijk om met een kunstmeststrooier een goede verdeling te krijgen, zonder overlap. Een precisiebemesting doormiddel van een GPS gestuurde veldspuit is hierbij ideaal. Indien telers de GBM spuitpaden ook willen gebruiken om kunstmest te strooien, lopen de strooibreedtes op tot wel 45 meter. Om op zulke breedtes te kunnen strooien, is een nauwkeurige strooierafstelling moeilijk. Vloeibare meststoffen laten zich daarentegen nauwkeurig doseren, zowel langs de rand van het perceel als over grote breedtes.

Urean

Urean is toepasbaar in: Gras, Aardappel, Maïs, Graan, Suikerbiet, Ui, Kool en Prei.

Door de aangescherpte mestwetgeving moet elke kilo stikstof zo optimaal mogelijk worden benut. De vloeibare meststof Urean is daarom een voor de hand liggend product. Deze meststof kan in een aantal gevallen moeiteloos de gangbare toepassing van korrelkunstmest vervangen zoals;

*Basisgift in het voorjaar op Grasland, Wintertarwe, Aardappelen of Triticale

*Bijbemesting in Aardappelen, Maïs, Graan, Suikerbiet, Ui, Kool of Prei

*Bij bemesting over het gewas kan bladverbranding plaatsvinden.

Samenstelling Urean:

*Ureanstikstof  15%

*Nitraatstikstof  7%

*Ammoniumstikstof  8%

N totaal stikstof  30%

Urean bevat per kg  30% stikstof. Door het soortelijk gewicht van 1,3 kg/ltr bevat 1 liter Urean  39% Stikstof.

In een dosering van 200-250 ltr geeft u dus 78-98 kg zuivere stikstof.

De grote voordelen van deze manier van bemesten zijn voor u:

-Perfecte verdeling

-Exacte dosering

-Toepassingsbreedte = “strooi” breedte

-Perceel (kanten) exact afgewerkt

-Kleine giften exacte doseren

-Minder arbeid nodig

Urean werkt effectiever dan KAS omdat het naast nitraat- en ammoniumstikstof voor de helft bestaat uit Ureanstikstof. Dit zorgt voor een betere benutting van elke toegepaste kilo stikstof. Urean wordt zowel via de bodem als via het blad van de plant opgenomen. Dit laatste zorgt weer voor een snellere aanvangswerking van de toegepaste stikstof. Uw gras of graan groeit dus sneller weg!